Home » Väggar

Väggar

Våra väggar

Består utav våra klossar som i sig är 156 mm tjocka, består utav OSB och träfiberisolering. Detta ger er 0,27W/m2 i u-värde.
Vid trä fasad och man vill ha ett högre u-värde, monterar vi 60 mm spontad isolering på utsida klossen sedan luftning åt 2 håll. Beroende på klädsel en papp bakom om det skall vara en öppen fasad lösning. En fasad utan lock med ca. 5 mm springor monterar vi en diffusionsöppen duk bakom.
På insidan en installations regling på 45-70 mm, för el, data eller vatten innan stombeklädnad. Eventuellt en duk här beroende på vad ni önskar.
Ger ner till 0,16W/m2 i u-värde.